Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Art of World Vision Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Milleniumi út 11.

Adószám: 13919764-2-07

EU VAT: HU13919764

EORI száma: HU0076593316

10100716-58525300-01000009

Cg.: 07-09-028580

NTAK Szállás regisztrációs szám:

UDJ2GE4J

E-mail: hello@navagarden.hu

Telefon: +36 30 974 62 06

Az adatok felhasználása és védelme

Az Art of World Vision Kft. által üzemeltetett www.navagarden.hu webhely tekintetében fenntartja a szellemi alkotáshoz fűződő jogait. 

Ön jogosult a fenti oldalakat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes felhasználási céllal. Tilos a honlap bármely részét közvetlen- vagy közvetett haszonszerzési céllal felhasználni. A honlap bármely részének – akár eredeti, akár módosított formában – történő egyéb felhasználása kizárólag a tulajdonos előzetes és írásos jóváhagyásával lehetséges.

 A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása alapján, a honlapon keresztül továbbított felhasználói adatok esetében.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: számlázási név, e-mail cím, érkezés ideje, távozás ideje, számlázási cím. A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az www.navagarden.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai céllal tárolja és dolgozza fel.

Az adatkezelés célja

A felhasználó a Foglalási információk oldalon elérhető internetes űrlapok kitöltése és elküldése esetén az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint e-mailben történő tájékoztatása az adott megkeresés kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az említett űrlap(ok) kitöltésével és elküldésével adja meg.

A honlapra történő belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. A honlap illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. “cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A honlap felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen honlap üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Fontos, hogy amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Jelen weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google adatvédelmi irányelveit a www.google.hu/intl/hu/privacy/privacy-policy.html webcímen tekintheti meg.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó a “Foglalási információk” menüpont alatt elérhető internetes űrlapok kitöltésével kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó le nem iratkozik , illetve az adatok törlését nem kéri.

Az adatok törlése

A felhasználó saját adataira vonatkozó törlési igényét e-mailben az hello@navagarden.hu  címre kell eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések

A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot biztonságos, elzárt szerveren tárolják. A megadott adatokat az adatkezelés, adatfeldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott hozzáféréssel rendelkező, valamint az adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg. Az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban

Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az hello@navagarden.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Egy hely nem csak falakból áll, hanem szeretetből és álmokból is.
A mi álmunk egy része ez a tér amit szeretnénk megosztani Veletek.
Gyere el hozzánk és fedezd fel számodra mit tartogat…

Kami és Andras
  • 8172 Balatonakarattya Sirály u. 146.